SOL·LICITUD TÍTOL DE CICLE FORMATIU

FSEhor_val

 

 

SOL·LICITUD TÍTOL DE CICLE FORMATIU

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

PROCEDIMENT PAGAMENT TAXES TÍTOLS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER INTERNET

IMPORTANT: Utilitzar el navegador Internet Explorer. Accedir amb el navegador web a la pàgina:

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=TITULOS

TAXES EXPEDICIÓ DE TÍTOLS (En el cas de sol·licitud de duplicat demanar la taxa al centre)

  • Seleccionar Òrgan gestor: INSTITUTS DE CASTELLÓ
  • Seleccionar TÍTOL DE TÈCNIC (per al Grau Mitjà) O TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR (per al Grau Superior) i polsar Continua.
  • Seleccionar tipus de matrícula (Ordinària, Família Nombrosa General, etc). En cas de seleccionar Família Nombrosa, Especial o Discapacitat acreditada igual o superior al 33 %, cal adjuntar original i fotocòpia del document acreditatiu a l’entregar la documentació a l’institut.Polsar Continua.
  • S'obrirà un document PDF dins del navegador (si no és així caldrà configurar el navegador correctament). Omplir amb les dades personals (DNI, Nom, Cognoms, adreça, etc) i la data. En aquesta fase hem de comprovar que les dades introduïdes són correctes.
  • Polsar en el botó "Aceptar" perquè genere els fulls del model 046 (entitat col·laboradora, administració i interessat).
  • Polsar en el botó "Imprimir para obtener las copias necesarias". Recordar signar els fulls. En cas de trobar algun error en les dades reflectides, cal repetir el procés, ja que no es permet la modificació directa sobre el model 046.
  • Signar els documents, pagar al banc i presentar al centre.

 

Los comentarios están cerrados.