Institut d'Educació Secundària de Vila-real

PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE TÈCNIC I TÈCNIC SUPERIOR (PROVES LLIURES)

FSEhor_val

 

PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE TÈCNIC I TÈCNIC SUPERIOR

(PROVES LLIURES)

A CAUSA DEL COVID-19, DEL DECRET D'ALARMA I DEL TANCAMENT DELS CENTRES EDUCATIUS, LES PROVES S'AJORNEN FINS A UN NOU AVÍS

 

L'IES Miralcamp és centre examinador del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Equips Electrònics de Consum.

Al següent enllaç podeu accedir al Reial Decret i al Currículum d'Equips Electrònics de Cosum

Per a veure el calendari i la normativa relativa a les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior, punxeu al següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesional/pruebas-para-obtener-el-titulo-de-tecnico-y-tecnico-superior

Sol·licitud d'inscripció i Declaració responsable:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=2567&id_page=&id_site=&id_caso=docs

 

 

PROCEDIMENT PAGAMENT TAXA PROVA PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE TÈCNIC I TÈCNIC SUPERIOR (PROVES LLIURES)

http://www.cece.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=PRUEBAS

Seleccionar:

  • Òrgan gestor: triar l’opció “INSTITUTS DE CASTELLÓ”
  • Seleccionar Prova per a l’Obtenció de Títols de Grau Mitjà de FP o Prova per a l’Obtenció de Títols de Grau Superior (segons corresponga) i polsar Continua.
  • Seleccionar tipus de matrícula (Ordinària, Família Nombrosa General, etc). En cas de seleccionar Família Nombrosa, Especial o Discapacitat acreditada igual o superior al 33 %, cal adjuntar original i fotocòpia del document acreditatiu a l’entregar la documentació a l’institut.  Polsar Continuar.
  • S'obrirà un document PDF dins del navegador (si no és així caldrà configurar el navegador correctament). Omplir amb les dades personals (DNI, Nom, Cognoms, adreça, etc) i la data. En aquesta fase hem de comprovar que les dades introduïdes són correctes.
  • Polsar en el botó "Acceptar" perquè genere els fulls del model 046 (entitat col·laboradora, administració i interessat).
  • Imprimir per a obtindre les còpies necessàries. Recorda signar els fulls.
  • En cas de trobar algun error en les dades reflectides, cal repetir el procés, ja que no es permet la modificació directa sobre el model 046.
  • Signar els documents, pagar al banc i presentar al centre.

Los comentarios están cerrados.