ADMISSIÓ

ADMISSIÓ PER AL CURS 2017/2018

alumnado-540x165

L'alumnat de 6é de Primària procedent de centres adscrits no haurà de participar en el procediment d'admissió. 

La resta d'alumnat que sol·licite plaça, haurà de presentar una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol·licituds en més d'un centre, comportarà l'anul·lació de la mateixa.

ESO

Batxillerat

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Cicles Formatius de Grau Superior

Formació Professional Bàsica

Normativa

En aplicació de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació (LOE), la Conselleria d'Investigació, Educació, Cultura i Esport ha elaborat normativa pròpia per tal de regular l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats en les ensenyances d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, tant bàsica, com de grau mitjà i superior.

Tota aquesta normativa, així com la Resolució de cada Director Territorial on s'estableix el calendari i el procediment per a l'admissió de l'alumnat per al pròxim curs escolar 2017-2018, podrà ser consultada i descarregada en aquesta pàgina web a mesura que vaja establint-se.

L'alumnat procedent de centres adscrits no haurà de participar en el procés d'admissió.

La resta de l'alumnat que vulga accedir al centre per primera vegada o canvie d'etapa, haurà de participar en el procés d'admissió presentant una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol·licitud en més d'un centre, comportarà l'anul·lació de la mateixa.

Los comentarios están cerrados.