Institut d'Educació Secundària de Vila-real

Adjudicació places vacants CFGM i CFGS

ADJUDICACIÓ PLACES VACANTS

Totes aquelles persones que van participar en el procés d'admissió a Cicles Formatius de Formació Professional en qualsevol institut i no han segut admeses en la 1a opció, poden acudir a l'acte d'adjudicació de places que se celebrarà el dia 23 de setembre de 2020 a les 16:00 h (Grau Mitjà) i a les 17:00 h (Grau Superior) al saló d'usos múltiples per a cobrir possibles vacants per renúncia de les diferents especialitats.

MOLT IMPORTANT !!! Cal portar el DNI, la nota mitja d'accés als estudis sol·licitats i còpia de la sol·licitud d'admissió. Aquells que no porten la documentació sol·licitada, no se'ls podrà donar cap vacant

Les vacants disponibles es publicaran amb anterioritat a l'acte d'adjudicació.


  • 1r CFGM de Conducció d'Activitats Físico-Esportives en el Medi Natural: 0 vacants

  • 1r CFGM de Gestió Administrativa: 1 vacant

  • 1r CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes: 1 vacants

  • 1r CFGM d'Instal·lacions de Telecomunicacions: 9 vacants


  • 1r CFGS d'Ensenyament i Animació Socioesportiva: 1 vacant

  • 1r CFGS d'Administració i Finances: 0 vacants

  • 1r CFGS de Desenvolupament d'Aplicacions Web: 3 vacants

  • 1r CFGS de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats: 17 vacants

No hay comentarios

Agregar comentario

Debe ser Conectado para agregar comentarios.