Tutors

Tutors

El tutor és una figura bàsica en el procés educatiu per la seua labor d'orientació, coordinació i transmissió d'informació entre alumnes, families i entorn escolar.

Designació:

 • El tutor és designat per el Director entre els professors que impartixen docència directa als alumnes del grup.
 • Cada grup d'alumnes ha de tindre un tutor, però pot haber-hi un altre per a grups específics com els de diversificació.

Competències:

 • Participar en el desenvolupament del pla d'acció tutorial i en les activitats d'orientació, amb la coordinació del Cap d'Estudis i col.laborant amb el Departament d'Orientació.
 • Coordinar el procés d'avaluació dels alumnes del seu grup. Organitzar i presidir la Junta de Professors i les sessions d'avaluació del seu grup.
 • Facilitar la integració dels alumnes en el grup i fomentar la seua participació en las activitats del institut.
 • Orientar i assessorar als alumnes, pensant en les seues possibilitats acadèmiques i professionals.
 • Col.laborar amb el departament d'orientació, en els terminis que estabisca la Caporàlia d'Estudis.
 • Canalitzar les inquietuds dels alumnes i mediar, en col.laboració amb el delegat i subdelegat del grup, entre professors i l'equip directiu en els problemes que se li plantegen.
 • Coordinar les activitats complementàries per als alumnes del seu grup.
 • Informar els pares, els professors i els alumnes del grup de tot allò que ho necessiten, relacionat amb les activitats docents i complementàries i de rendimient acadèmic.
 • Facilitar la cooperació educativa entre els professors i els pares dels alumnes.

Tutors curs 2017-2018:

1r ESO

1r ESO A ÁGUEDA MULET CLAUSELL
1r ESO B Mª JOSEFA MEDINA GARCÍA
1r ESO C NURIA DOBÓN DÍAZ
1r ESO D SANDRA GIMENO CARPENA
1r ESO E CLARA GIL FORTUÑO

 

2n ESO

2n ESO A RUT AZNAR HIGUERO
2n ESO B REMEDIOS SABATER FERNÁNDEZ
2n ESO C JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ BAGLIETTO
2n ESO PMAR Mª JESÚS PUÉRTOLAS MAYAYO

 

3r ESO

3r ESO A JOSÉ BURGOS MARÍ
3r ESO B ADELA ISERT MIGUEL
3r ESO C BÁRBARA MARTÍNEZ BIOT
3r ESO PMAR FELI ORTELLS MONZÓ

 

4t ESO

4t ESO A Mª DOLORES LLORENS CABEDO
4t ESO B MÍRIAM ZORRAQUINO MARTÍNEZ
4t ESO C MACARENA SEBASTIÀ CATALÀ
PR4 PACO USÓ BALLESTER

 

1r BATXILLERAT

1r BHU A ANA GONZÁLEZ VILLARREAL
1r BATX. MIXTE LUZ HIGUERAS PARRA
1r BTC Mª JOSÉ MEZQUITA CASES

 

2n BATXILLERAT

2n BHU AMPARO ADRIÁN CORTÉS
2n BTC EUGENIA NAVARRO CERISUELO

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

1r FPB ADM ESTHER MENERO SANCHO
1r FPB ELEC SEBASTIÀ ROGLÀ RECATALÀ
1r FPB INF ALICIA USÓ TARAZÓN
2n FPB  ADM ANA FUSTER USÓ
2n FPB  ELEC FRANCESC RAGA I ROCA
2n FPB  INF ÁNGELA BANYULS SERRANO

 

CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • ADMINISTRATIU
1r CM ADM OLGA NAVARRO LUJÁN
2n CM ADM SANTI VICENT MOLÉS
1r CS ADM ESTHER MARTÍ MOLÉS
2n CS ADM MARISA FERRER NAVARRO

 

 • EDUCACIÓ FÍSICA
1r CM EF A IVÁN MUÑOZ PÉREZ
1r CM EF B FRANCO TORMO MURILLO
2n CM EF A EVA MORENO OLEA
1r CS EF TONI SIMARRO RIUS
2n CS EF ÁNGEL LÓPEZ SANTOS

 

 • ELECTRICITAT
1r CM EL VICENTE SABIO CASTELLANO
2n CM EL FRANCISCO RUZ LUCENA
1r CS EL JUANJO CHORRO BERTOMEU
2n CS EL XIMO PEINADO MARTÍNEZ

 

 • INFORMÀTICA
1r CM INF JUAN CARLOS REQUENA VILLAR
2n CM INF MIQUEL PRIOR ROMERO
1r CS INF MÓNICA GINER ARIÑO
2n CS INF RAÚL CABANES MATA