Institut d'Educació Secundària de Vila-real

Tutors

Tutors

El tutor és una figura bàsica en el procés educatiu per la seua labor d'orientació, coordinació i transmissió d'informació entre alumnes, families i entorn escolar.

Designació:

  • El tutor és designat per el Director entre els professors que impartixen docència directa als alumnes del grup.
  • Cada grup d'alumnes ha de tindre un tutor, però pot haber-hi un altre per a grups específics com els de diversificació.

Competències:

  • Participar en el desenvolupament del pla d'acció tutorial i en les activitats d'orientació, amb la coordinació del Cap d'Estudis i col.laborant amb el Departament d'Orientació.
  • Coordinar el procés d'avaluació dels alumnes del seu grup. Organitzar i presidir la Junta de Professors i les sessions d'avaluació del seu grup.
  • Facilitar la integració dels alumnes en el grup i fomentar la seua participació en las activitats del institut.
  • Orientar i assessorar als alumnes, pensant en les seues possibilitats acadèmiques i professionals.
  • Col.laborar amb el departament d'orientació, en els terminis que estabisca la Caporàlia d'Estudis.
  • Canalitzar les inquietuds dels alumnes i mediar, en col.laboració amb el delegat i subdelegat del grup, entre professors i l'equip directiu en els problemes que se li plantegen.
  • Coordinar les activitats complementàries per als alumnes del seu grup.
  • Informar els pares, els professors i els alumnes del grup de tot allò que ho necessiten, relacionat amb les activitats docents i complementàries i de rendimient acadèmic.
  • Facilitar la cooperació educativa entre els professors i els pares dels alumnes.

 

Tutors curs 2020-2021:

 • 1r ESO
1r ESO A GERMÁN BROCH VILANOVA
1r ESO B CHARO PEIRATS MARCO
1r ESO C NELLY O'FRARRILL SARMIENTO
1r ESO D CARMINA GOTERRIS
1r ESO E JOSÉ VICENTE FENOLLOSA ARAGONÉS
1r ESO F ENMA SENENT CLAVELL
 • 2n ESO
2n ESO A SERGIO RODRÍGUEZ ARIÑO
2n ESO B MIGUEL ÁNGEL TENA SALES
2n ESO C NÀDIA DE LOS ROSALES SIMÓ
2n ESO D PILAR MARÍ MEZQUITA
2n ESO PMAR CHUS PUÉRTOLAS MAYAYO
 • 3r ESO
3r ESO A LAURA MEZQUITA ARMERO
3r ESO B Ma. JOSÉ MEDINA GARCÍA
3r ESO C VICENTE GALINDO MONDRAGÓN
3r ESO D ANA CABEDO APARISI
3r ESO PMAR PACO USÓ BALLESTER
 •  4t ESO
4t ESO A GEMA SAPORTA ORIA
4t ESO B MARÍA GARRIDO ZAFRA
4t ESO C JAVIER MARCO SERRANO
PR4 FELI ORTELLS MONZÓ
 • 1r BATXILLERAT
1r BHU  PURA CANÓS CABEDO
1r BATX. MIXTE SONIA LÓPEZ SAINZ
1r BTC AINA CORTÉS BADÍA
 • 2n BATXILLERAT
2n BHU  Ma. DOLORES LLORENS CABEDO
2n BATX. MIXTE ANA GONZÁLEZ VILLARREAL
2n BTC PILAR VILAR RAMOS

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

1r FPB ADM GERMÁN AGUILELLA HERRERO
1r FPB ELEC BEATRIZ PORCAR BONET
1r FPB INF ALICIA USÓ TARRAZÓN
2n FPB  ADM ESTHER MENERO SANCHO
2n FPB  ELEC CRISTINA VICENT INSA
2n FPB  INF JORGE ROMERO ALAMÁN

 

CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • ADMINISTRATIU
1r CM ADM OLGA NAVARRO LUJÁN
2n CM ADM SANTI VICENT MOLÉS
1r CS ADM ANA FUSTER USÓ
2n CS ADM ALFONSO PALANQUES RODA
 • EDUCACIÓ FÍSICA
1r CM EF A FRANCO TORMO MURILLO
1r CM EF B RAÚL ALBALETE GALLÉN
2n CM EF A EVA MORENO OLEA
2n CM EF B DESAMPARADOS DÍAZ COBOS
1r CS EF HÈCTOR ROSELLÓ GIMENO
2n CS EF ÁNGEL LÓPEZ SANTOS
 • ELECTRICITAT
1r CM EL SEBASTIÀ ROGLÀ RECATALÀ
2n CM EL FRANCESC RAGA I ROCA
1r CS EL JUANJO CHORRO BERTOMEU
2n CS EL FRANCISCO RUZ LUCENA
 • INFORMÀTICA
1r CM INF MAR ESCOBAR BENET
2n CM INF MIQUEL PRIOR ROMERO
1r CS INF JULIÁN VEGA CATALÁN
2n CS INF PABLO RECATALÁ MOLLÁ