Tutors

Tutors

El tutor és una figura bàsica en el procés educatiu per la seua labor d'orientació, coordinació i transmissió d'informació entre alumnes, families i entorn escolar.

Designació:

 • El tutor és designat per el Director entre els professors que impartixen docència directa als alumnes del grup.
 • Cada grup d'alumnes ha de tindre un tutor, però pot haber-hi un altre per a grups específics com els de diversificació.

Competències:

 • Participar en el desenvolupament del pla d'acció tutorial i en les activitats d'orientació, amb la coordinació del Cap d'Estudis i col.laborant amb el Departament d'Orientació.
 • Coordinar el procés d'avaluació dels alumnes del seu grup. Organitzar i presidir la Junta de Professors i les sessions d'avaluació del seu grup.
 • Facilitar la integració dels alumnes en el grup i fomentar la seua participació en las activitats del institut.
 • Orientar i assessorar als alumnes, pensant en les seues possibilitats acadèmiques i professionals.
 • Col.laborar amb el departament d'orientació, en els terminis que estabisca la Caporàlia d'Estudis.
 • Canalitzar les inquietuds dels alumnes i mediar, en col.laboració amb el delegat i subdelegat del grup, entre professors i l'equip directiu en els problemes que se li plantegen.
 • Coordinar les activitats complementàries per als alumnes del seu grup.
 • Informar els pares, els professors i els alumnes del grup de tot allò que ho necessiten, relacionat amb les activitats docents i complementàries i de rendimient acadèmic.
 • Facilitar la cooperació educativa entre els professors i els pares dels alumnes.

Tutors curs 2017-2018:

1r ESO

1r ESO A Mª JOSÉ MEDINA GARCÍA
1r ESO B PILAR BELLÉS BELLÉS
1r ESO C Mª LUISA ALBA VIVÓ
1r ESO D DIANA EIXEA BERNAT

2n ESO

2n ESO A JAVIER RIVAS BERTOMEU
2n ESO B VICENTE JAVIER GALINDO MONDRAGÓN
2n ESO C NADIA DE LOS ROSALES  SIMÓ
2n ESO D ANNA ANDÚJAR FORNER
2n ESO E SANDRA ALMELA BERNAT
2n ESO PMAR CHUS PUÉRTOLAS MAYAYO

3r ESO

3r ESO A ALMUDENA ADAME ELICES
3r ESO B JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ BAGLIETTO
3r ESO C MACARENA SEBASTIÀ CATALAN
3r ESO PMAR PACO USÓ BALLESTER

 

4t ESO

4t ESO A Mª DOLORES LLORENS CABEDO
4t ESO B ÁGUEDA MULET CLAUSELL
4t ESO C NURIA MIRÓ PADILLA
PR4 FELI ORTELLS MONZÓ

 

1r BATXILLERAT

1r BHU A NURIA DOBÓN DÍAZ
1r BATX. MIXTE AMPARO ADRIÁN CORTÉS
1r BTC Mª JOSÉ MEZQUITA CASES

 

2n BATXILLERAT

2n BHU A ANA GONZÁLEZ VILLARREAL
2n BATX. MIXTE LUZ HIGUERAS PARRA
2n BTC GEMA VILA SANCHO

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

1r FPB ADM MONTSE GUARQUE GUINOT
1r FPB ELEC SEBASTIÀ ROGLÀ RECATALÀ
1r FPB INF FRANCESC RAGA I ROCA
2n FPB  ADM ANA FUSTER USÓ
2n FPB  ELEC SEBASTIÀ ROGLÀ RECATALÀ
2n FPB  INF MÓNICA GUINER ARIÑO

 

CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • ADMINISTRATIU
1r CM ADM PATRICIA OJEDA BACHILLER
2n CM ADM SANTI VICENT MOLÉS
1r CS ADM ESTHER MARTÍ MOLÉS
2n CS ADM MARISA FERRER NAVARRO

 

 • EDUCACIÓ FÍSICA
1r CM EF A IVÁN MUÑOZ PÉREZ
1r CM EF B FRANCO TORMO MURILLO
2n CM EF A EVA MORENO OLEA
1r CS EF TONI SIMARRO RIUS
2n CS EF ÁNGEL LÓPEZ SANTOS

 

 • ELECTRICITAT
1r CM EL VICENTE SABIO CASTELLANO
2n CM EL FRANCISCO RUZ LUCENA
1r CS EL JUANJO CHORRO BERTOMEU
2n CS EL XIMO PEINADO MARTÍNEZ

 

 • INFORMÀTICA
1r CM INF JUAN CARLOS REQUENA VILLAR
2n CM INF MIQUEL PRIOR ROMERO
1r CS INF JULIÁN VEGA CATALÁN
2n CS INF PABLO RECATALÁ MOYÁ