Tutors

Tutors

El tutor és una figura bàsica en el procés educatiu per la seua labor d'orientació, coordinació i transmissió d'informació entre alumnes, families i entorn escolar.

Designació:

 • El tutor és designat per el Director entre els professors que impartixen docència directa als alumnes del grup.
 • Cada grup d'alumnes ha de tindre un tutor, però pot haber-hi un altre per a grups específics com els de diversificació.

Competències:

 • Participar en el desenvolupament del pla d'acció tutorial i en les activitats d'orientació, amb la coordinació del Cap d'Estudis i col.laborant amb el Departament d'Orientació.
 • Coordinar el procés d'avaluació dels alumnes del seu grup. Organitzar i presidir la Junta de Professors i les sessions d'avaluació del seu grup.
 • Facilitar la integració dels alumnes en el grup i fomentar la seua participació en las activitats del institut.
 • Orientar i assessorar als alumnes, pensant en les seues possibilitats acadèmiques i professionals.
 • Col.laborar amb el departament d'orientació, en els terminis que estabisca la Caporàlia d'Estudis.
 • Canalitzar les inquietuds dels alumnes i mediar, en col.laboració amb el delegat i subdelegat del grup, entre professors i l'equip directiu en els problemes que se li plantegen.
 • Coordinar les activitats complementàries per als alumnes del seu grup.
 • Informar els pares, els professors i els alumnes del grup de tot allò que ho necessiten, relacionat amb les activitats docents i complementàries i de rendimient acadèmic.
 • Facilitar la cooperació educativa entre els professors i els pares dels alumnes.

Tutors curs 2016-2017:

1r ESO

1r ESO A MACARENA SEBASTIÀ CATALÀ
1r ESO B ÁGUEDA MULET CLAUSELL
1r ESO C Mª LUISA ALBA VIVÓ
1r ESO D CLARA GIL FORTUÑO

2n ESO

2n ESO A NÚRIA DOBON DÍAZ
2n ESO B BALMA LLANSOLA DÍAZ
2n ESO C Mª DOLORES LLORENS CABEDO
2n ESO D TERESA RIBES GARCÍA (substituta de JOAQUÍN VIDAL LÓPEZ)
2n ESO PMAR Mª JESÚS PUÉRTOLAS MAYAYO

3r ESO

3r ESO A BÁRBARA MARTÍNEZ BIOT
3r ESO B Mª JOSEFA MEDINA GARCÍA
3r ESO C JOANA YUSA CASTILLO
3r ESO PMAR PACO USÓ BALLESTER

4t ESO

4t ESO A FRANCO TORMO MURILLO
4t ESO B JUAN MANUEL VILLAR PERUGA
4t ESO C ADELA ISERT MIGUEL
4t ESO PRC Mª JOSÉ MEZQUITA CASES

1r BATXILLERAT

1r BHU A AMPARO ADRIÁN CORTÉS
1r BHU B MIREIA TEN INIESTA
1r BTC EUGENIA NAVARRO CERISUELO

2n BATXILLERAT

2n BHU ANA GONZÁLEZ VILLARREAL
2n BTC DAVID CASTILLO FERRE

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

1r FPB ADM VERÓNICA ECHEVARRÍA ALONSO
1r FPB ELEC FRANCESC RAGA I ROCA
1r FPB INF CARMEN HERRANZ UTRILLA
2n FPB  ADM ANA FUSTER USÓ
2n FPB  ELEC SEBASTIÀ ROGLÀ RECATALÀ
2n FPB  INF ALICIA USÓ TARAZÓN

CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • ADMINISTRATIU
1r CM ADM TICA CARABANTES AGUILAR
2n CM ADM SANTI VICENT MOLÉS
1r CS ADM ESTHER MARTÍ MOLÉS
2n CS ADM MARISA FERRER NAVARRO

 

 • EDUCACIÓ FÍSICA
1r CM EF A FRANCESC ÀLVARO FÈLIX
1r CM EF B MIGUEL GRAU PILES
2n CM EF A EVA MORENO OLEA
2n CM EF B IVÁN MUÑOZ PÉREZ
1r CS EF TONI SIMARRO RIUS
2n CS EF ÁNGEL LÓPEZ SANTOS

 

 • ELECTRICITAT
1r CM EL VICENTE SABIO CASTELLANO
2n CM EL FRANCISCO RUZ LUCENA
1r CS EL JUANJO CHORRO BERTOMEU
2n CS EL XIMO PEINADO MARTÍNEZ

 

 • INFORMÀTICA
1r CM INF JUAN CARLOS REQUENA VILLAR
2n CM INF MIQUEL PRIOR ROMERO
1r CS INF JUAN CARLOS REQUENA VILLAR
2n CS INF ÁNGELA BANYULS SERRANO