Institut d'Educació Secundària de Vila-real

Equip Directiu

Equip Directiu

Directora: Mª Ángeles Alba Peralta
Vicedirectora: Pilar Gonell Gallén
Cap d’estudis d’ESO i Batxillerat: Maite Langa Ortega
Cap d’estudis de Cicles Formatius: Silvia Frías Zorrilla
Secretari: Carles Juan Castaño
Vicesecretària: Carmen Aguilera Gasque