Institut d'Educació Secundària de Vila-real

Consell Escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar és l'òrgan de participació dels diferents membres de la comunitat educativa i el de màxima responsabilitat en la gestió del centre.

El període de mandat del Consell és de dos anys, i l'accés al mateix, en el cas de professors, pares i alumnes, és mitjançant procés electoral.

Components:

Está constituït per el Director, que el presidix, el Secretari (amb veu, però sense vot) i la Cap d'Estudis, representants de professors, de pares i madres d'alumnes, un membre del personal no docent i un representant de l'Ajuntament.

Competències:

El consell escolar de l'institut tindra les atribucions que legalment li corresponguen i, específicament, les següents:

 • Formular propostes sobre la Programació General Anual.
 • Aprovar i avaluar el Projecte Educatiu de l'Institut.
 • Aprovar el Reglament de Règim Interior de l'Institut.
 • Participar en el procés d'admissió d'alumnes.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris.
 • Elaborar les directrius per a les activitats complementàries.
 • Aprovar el projecte de pressupost.
 • Promoure la conservació i renovació de les instal.lacions i equipament.
 • Analitzar i valorar l'activitat general de l'Institut.

Membres Consell Escolar 2020/2021:

 • Càrrecs Directius:
  • Presidenta: Alba Peralta, Mª Ángeles
  • Secretari: Juan Castaño, Carles
  • Cap d'Estudis d'ESO i Batxillerat: Langa Ortega, Maite
  • Cap d'Estudis de CF i representant de les empreses: Frías Zorrilla, Silvia
 • Representants del Professorat:
  • Boixader Gil, José Manuel
  • García Beltrán, Pilar
  • Navarro Cerisuelo, Eugenia
  • Navarro Muñoz, Toni
  • Tormo Murillo, Franco
  • Usó Ballester, Paco
  • Vega Catalán, Julián
  • Vila Sancho, Gema
 • Representants dels Pares i Mares:
  • Dobón Gómez, Conxa
  • Fauvell Vinromá, Eugenia
  • García Fas, Ana Isabel
  • Gil López, Leonor
  • Jurado Lafuente, Mª José - representant de l'AMPA
  • Redondo Isach, Carmen
 • Representants de l'Alumnat:
  • Clausello Bosom, Alba
  • Flores Bort, Silvia
  • García Clausell María
  • Safont López, Nadine
  • Yatsenko, Victoria
 • Representant del PAS
  • López Fernández, Noelia
 • Representant de l'Ajuntament:
  • Fajardo Franch, Maria