Claustre de Professors

Claustre de professors

El Claustre ès l'órgan de participació dels professors en el Institut i el componen tots els docents.

Competències:

 • Formular propostes dirigides a l'equip directiu per a l'elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual.
 • Establir els criteris per a l'elaboració dels projectes curriculares d'etapa, aprovar-los, evaluar-los i decidir les seues possibles modificacions posteriors.
 • Aprovar els aspectes docents de la programació general anual, conforme al projecte educatiu, i informar d'aquella abans de la seua presentació al consell escolar així com la memòria final de curs.
 • Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i de la investigació pedagógica.
 • Triar als seus representants en el consell escolar.
 • Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats.
 • Coordinar les funcions referents a l'orientació, tutoria, evaluació i recuperació dels alumnes.
 • Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació que de l'institut realitze l'Administració educativa o qualsevol informe referent a la marxa del mateix.
 • Analitzar i avaluar els aspectes docents del projecte educatiu i la programació general anual.
 • Participar en la planificació de la formació del professorat de l'institut i triar als seus representants en el centre de professors i recursos.
 • Aprovar els criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris dels alumnes.
 • Aprovar la planificació general de les sessions d'avaluació i qualificació i el calendari d'exàmens o de probes extraordinàries.
 • Aprovar els criteris per a l'elaboració dels horaris dels professors.
 • Analitzar i valorar trimestralment la situació econòmica de l'institut.
 • Analitzar i valorar l'evolució del rendimient escolar general de l'institut a través dels resultats de les avaluacions i quants altres mitjans es consideren adequats.
 • Conèixer les relacions de l'institut amb les institucions del seu entorn i amb els centres de treball.

Professorat curs 2017/2018:

 • Adame Elices, Almudena
 • Adrián Cortes, Amparo
 • Aguilera Gasque, Carmen
 • Alba Peralta, Mª Ángeles
 • Alba Vivó, Mª Luisa
 • Albert Soler, Miguel
 • Álvaro Félix, Francesc
 • Arias Gómez, Isabel
 • Aznar Higuero, Rut
 • Bañuls Serrano, Ángela
 • Blasco Blasco, Arantxa
 • Boixader Gil, José Manuel
 • Burgos Marí, José
 • Cabanes Mata, Raúl
 • Cardona Pla, Ramón
 • Castillo Ferre, David
 • Cerisuelo Monago, Julia
 • Chorro Bertomeu, Juanjo
 • Colonques Roca, Rosana
 • De Los Rosales Palau, Núria
 • Dobón Díaz, Nuria
 • Domínguez Baglietto, José Luis
 • Esteban Esteban, José Antonio
 • Ferrer Navarro, Marisa
 • Forner Gumbau, Josep
 • Frías Zorrilla, Silvia
 • Fuster Usó, Ana
 • García Beltrán, Pilar
 • Gil Fortuño, Clara
 • Gimeno Carpena, Sandra
 • Giner Ariño, Mónica
 • Gonell Gallén, Pilar
 • González Villarreal, Ana
 • Guarque Guinot, Montserrat
 • Guía Torrent, Maite
 • Higueras Parra, Mariluz
 • Isert Miguel, Adela María
 • Jorge Soriano, Roberto
 • Juan Castaño, Carles
 • Langa Ortega, Maite
 • Llorens Cabedo, Mª Dolores
 • López García, Carmen
 • López Santos, Ángel
 • López Vidal, Xelo
 • Manzana Segarra, Sonia
 • Marín Royo, María Isabel
 • Martí Molés, Esther
 • Martínez Biot, Bárbara
 • Masip Vicente, Jordi
 • Medina García, Mª Josefa
 • Menero Sancho, Esther
 • Mezquita Cases, Mª José
 • Monzonís Lucas, Begoña
 • Moreno Olea, Eva
 • Mulet Clausell, Águeda
 • Muñoz Pérez, Iván
 • Navarro Cerisuelo, Eugenia
 • Navarro Luján, Olga
 • Navarro Muñoz, Toni
 • Navarro Ros, Francisco Antonio
 • Nebot Almansa, Ivana
 • Ortells Monzó, Feli
 • Ortuño Martínez, Inma
 • Palanques Roda, Alfonso
 • Peinado Martínez, Chimo
 • Penalva Torregrosa, Lorena
 • Pérez Lassa, Mariluz
 • Peris Pérez, Jordi
 • Piñana Aparici, Miquel
 • Porcar Clemente, Pedro
 • Porcar Seder, María Lidón
 • Prior Romero, Miquel
 • Puértolas Mayayo, Chus
 • Raga i Roca, Francesc
 • Recatalá Mollá, Pablo
 • Requena Villar, Juan Carlos
 • Roglà Rectalà, Sebastià
 • Roselló Gimeno, Héctor
 • Ruz Lucena, Francisco
 • Sabater Fernández, Remedios
 • Sabio Castellano, Vicente
 • Salvador Contreras, Alicia
 • Santágueda Batalla, Rosario
 • Sebastiá Catalán, Macarena
 • Simarro Rius, Toni
 • Simón Gómez, Pura
 • Soler Martínez, Mª José
 • Tormo Murillo, Franco
 • Usó Ballester, Paco
 • Usó Tarrazón, Alicia
 • Vega Catalán, Julián
 • Vicent Molés, Santiago
 • Vidal López, Joanquín
 • Vila Sancho, Gema
 • Vilar Ramos, Pilar
 • Villarroya Pelecha, Carolina
 • Zorraquino Martínez, Miriam