Institut d'Educació Secundària de Vila-real

NOTA INFORMATIVA PER A LA COMUNITAT EDUCATIVA – COVID 19

Publicat el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i atenent a l'article 9 "Mesures de Contenció en l'Àmbit Educatiu i de la Formació" pel que se suspén l'activitat educativa presencial a tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells,... i es mantenen les activitats educatives a través de les modalitats a distància i "on line".

Comuniquem a tota la comunitat educativa que treballarem i estarem en contacte a través de WEB FAMÍLIA, plataforma AULES, correu electrònic fins nou avís.

Los comentarios están cerrados.