Institut d'Educació Secundària de Vila-real

Aules en Peus de Pau

Aules en Peus de Pau

El Projecte Aules en Peus de Pau, està format, al seu torn, per diferents Programes que intenten garantir un bon clima de centre per a afavorir no solament les relacions entre els alumnes i educar-los en valors, sinó també afavorir l'Aprenentatge. 

Aules en Peus de Pau

Entre els programes que integren "Aules en Peus de Pau", en podem destacar els següents:

Mediació escolar

Convivència: 

Formant-nos en emocions: Bajo las gafas de la empatía