Institut d'Educació Secundària de Vila-real

Marc Legal

Marc Legal

Enllaç a la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport on s'explica l'actual sistema educatiu espanyol.

Text del Decret 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.

Text del Decret 39/2008 de la Generalitat Valenciana sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors/-es, professorat i personal d'administració i serveis.

Text de les línies generals del Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l'I.E.S. Miralcamp de Vila-Real.

Text del Reglament de Règim Intern (RRI) de l'I.E.S. Miralcamp de Vila-Real. La comissió de convivència del Consell Escolar del centre està actualment reelaborant-lo per tal d'adequar-lo a la normativa de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana de 2008.

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2020-2021.

RESOLUCIÓ del 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat
Valenciana que durant el curs 2020-2021 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

L'objectiu d'aquest Avís de Privadesa és informar als usuaris de G Suite per a Centres Educatius i als seus pares sobre les dades que recollim, els motius pels quals els recollim i el que fem amb ells. Aquest Avís inclou informació sobre les pràctiques de privadesa específiques de G Suite per a Centres Educatius i resumeix les parts més rellevants de la Política de Privadesa de Google, que inclou més exemples i explicacions que poden ser útils. Et recomanem que llegeixis aquest Avís i la Política de Privadesa de Google, ja que tots dos s'apliquen als comptes de G Suite per a Centres Educatius.