Institut d'Educació Secundària de Vila-real

Instal·lacions

Instal·lacions

Actualment l'IES Miralcamp, ocupa la parcel·la més gran de Vila-real dedicada a educació, amb 17.000 m2 aproximadament, dels quals 12.000 m2 es dediquen a camps d'esport i esplai. Consta de tres edificis dedicats a aules i units entre ells per passadissos. En un dels edificis, es troben les oficines de Secretaria, les instal·lacions de laboratoris i el saló d'actes, en un altre, les aules temàtiques generals d'informàtica, música, tecnologia i plàstica juntament amb els tallers dels cicles de F.P. d'Informàtica, Electrònica i Administratiu i la resta d'aules de docència, en el tercer edifici, se situen les instal·lacions per als cicles d'Activitats Físicoesportives. En un quart edifici singular, es troba el gimnàs amb les instal·lacions pròpies d'aquests edificis i les destinades a la pràctica de les especialitats de la pilota valenciana, en aquest edifici es troben els vestuaris i serveis femenins i masculins. El centre té també un habitatge per a un subaltern resident i una cantina escolar.

CLICAR SOBRE AQUEST ENLLAÇ PER VERURE EL PLÀNOL DE L'IES MIRALCAMP

LOCALS I RECURSOS

ESO i Batxillerat

  • 23 Aules tipus
  • 2 Laboratoris de FiQ y Ciències
  • 1 Aula de Música
  • 3 Aules de Plàstica
  • 2 Aules de Tecnología
  • 2 Aules d'Informàtica
  • 12000 metr/cuadr. de zones de pistes d'esport
  • Gimnàs, xicotet frontó i instal·lacions de pilota valenciana. Vestuaris.
  • Biblioteca amb 9000 llibres aproximadament

Formació Professional

  • 2 Tallers d'Informàtica
  • 4 Tallers d'Electrònica
  • 2 Tallers d'Administratiu
  • 1 Taller d'Activitats Físicoesportives
  • 7 Aules tipus

General

  • Cantina, Sala de professors i Despatxos de Departaments que acullen a 21 Departaments Didàctics i 1 de Formació en Centres de Treball que imparteixen 75 assignatures
  • 250 ordinadors aprox. en diferents aules i departaments, amb connexió de xarxa interna per a reprografia general d'alumnes i professors
  • La gran majoria de les aules estan dotades amb tauletes digitals de 65 "