Institut d'Educació Secundària de Vila-real

Horari Lectiu

Horari del centre i dedicacions

El centre té dos horaris, lectiu de matí i de vesprada. Durant el matí s'imparteixen les classes d'ESO, Batxillerat, Formació Professional Bàsica d'Administratiu, Electricitat-Electrònica i Informàtica i els cicles de Grau mitjà d'Electricitat-Electrònica i Administratiu. En l'horari lectiu de la vesprada s'imparteixen la resta de les classes, és a dir, tots els Cicles Formatius de Grau Superior de totes les famílies professionals i els de Grau Mitjà d'Informàtica. Els Cicles Formatius de la família professional d'Activitats Físiques i Esportives s'imparteixen en horari de matí i de vesprada.

L'horari lectiu del matí comença a les 8:00 fins a les 15 hores de la vesprada. Les classes són de cinquanta-cinc minuts, amb dos descansos, el primer de 10:45 a 11:10, el segon de 13:55 a 14:05. En l'horari de vesprada, les classes comencen a les 15:05 hores, fins a les 20:55, amb un descans de 17:50 a 18:10 hores.

Durant la jornada de matí i en cada hora de classe, així com en els descansos, hi ha entre 4 i 5 professors de guàrdia distribuïts pels passadissos de les aules i altres dependències del centre, amb la finalitat d'atendre als cursos que puguen quedar-se sense professor i les possibles emergències que puguen sorgir. En la jornada de vesprada el nombre de professors de guàrdia es redueix a 2 per la menor assistència d'alumnes i la major edat d'aquests, que no fa necessària la presència de més professors per a la seua atenció fora de les classes.