Institut d'Educació Secundària de Vila-real

Archivos mensuales: junio 2018

Consulta resultats Proves d'accés CFGM

2018

Per consultar el resultat de la prova introdueix el teu document (NIF/NIE/Permís de Residència) en l'apartat corresponent, omplint amb zeros per l'esquerra fins els 10 dígits. En cas de NIE, cal completar amb 0 després de la lletra i en cas de Permís de Residència, cal completar amb 0 abans de la lletra.

Exemple amb NIF: 020014123M.

Exemple amb NIE: X02014123M

Consultar Notes - Prova d'accés CFGM

NIF / NIE / Permís de Residència :

Consulta resultats Proves d'accés CFGS

2018

Per consultar el resultat de la prova introdueix el teu document (NIF/NIE/Permís de Residència) en l'apartat corresponent, omplint amb zeros per l'esquerra fins els 10 dígits. En cas de NIE, cal completar amb 0 després de la lletra i en cas de Permís de Residència, cal completar amb 0 abans de la lletra.

Exemple amb NIF: 020014123M.

Exemple amb NIE: X02014123M

Consultar Notes - Prova d'accés CFGS - Opció A

NIF / NIE / Permís de Residència :

Consultar Notes - Prova d'accés CFGS - Opció B

NIF / NIE / Permís de Residència :

Consultar Notes - Prova d'accés CFGS - Opció C

NIF / NIE / Permís de Residència :